Mededeling vanuit het bestuur

Mede op basis van adviezen van het RIVM en de Gemeente Moerdijk heeft het bestuur gemeend haar verantwoordelijkheid te moeten nemen in het bestrijden van de verspreiding van het Corona virus. We hebben dan ook besloten de activiteiten voor de komende periode te annuleren.

Ook Kids on Tour, wat gepland stond voor 29 maart, gaat niet door. We zullen dit concert zeker op een later moment dit jaar plannen.


Probeerorkest geeft concertje

Woensdag 12 februari jl. heeft het probeerorkest een succesvol optreden gegeven op de Mariaschool voor ouders, grootouders en andere belangstellenden.
Nadat de 9 leerlingen een muziekinstrument hadden gekozen, kregen ze de afgelopen weken les van Anne Hoogendijk.
Voor meer foto’s zie Foto’s/Foto’s 2020/Probeerorkest.
De fanfare Muziek Veredelt vierde haar negentigjarig jubileum in grootse stijl.

De fanfare was op zondag  24 november weer even terug op de plek waar het allemaal begon, het voormalig Kapucijnen klooster van Langeweg. De voormalige Heilige Hart kerk, nu onderdeel van de gebouwen van de stichting Emmaus, was met veel inzet van de vereniging en tal van vrijwilligers omgebouwd tot een heuse concertzaal.

De professionele verlichting en andere noodzakelijke voorzieningen waren aangebracht om tot zo’n 250 bezoekers te ontvangen. De vereniging had namelijk van meet af aan de intentie om van het jubileum een echt dorpsfeest te maken.  Het in werking stellen van een uitgebreid PR plan gericht op communicatie in landelijke en regionale bladen en op social media maakte dat we dat bezoekersaantal ook haalden.

Belangrijke publiekstrekkers daarbij waren de zes gelegenheidsdirigenten die in een onderlinge Maestro-competitie mochten uitmaken wie van hen ons orkest het best kon leiden. De burgemeester was voorzitter van de vakjury en toonde zich in zijn speech een warm pleitbezorger voor dit soort initiatieven. Activiteiten dus gericht op de gehele dorpsgemeenschap.

De fanfare zelf, met jeugdorkest en het reünie-orkest (de fanfare aangevuld met 18 oud leden) speelde intussen de sterren van de hemel. En wat klonk het goed in de voormalige dorpskerk die zich qua akoestiek met afstand superieur mag weten boven andere in aanmerking komende gebouwen in ons dorp.

Met trots kijken we als fanfare dan ook terug op een zeer geslaagd jubileumfeest. Dat we daarbij hulp kregen van talloze vrijwilligers en financiële ondersteuning van het  plaatselijke bedrijfsleven, de wijkvereniging en de gemeente mag niet onvermeld blijven. Die hulp maakte dat we konden uitpakken zoals we dat graag wilden. Professioneel, feestelijk en  laagdrempelig, dus zonder entree te heffen van de bezoekers.

Rest ons nog iedereen die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd aan ons jubileumfeest van harte te bedanken. De bomvolle kerk gedurende de gehele middag en het enthousiasme van ons publiek was het mooiste verjaardagscadeau wat we ons als fanfare konden wensen

Bert Roskott,
Interim-voorzitter.