Iedere maandag is de repetitie van 19.45 uur tot 21.45 uur in Dorpshuis Ons Stedeke.
U bent van harte welkom om eens te komen luisteren!!

Voor meer informatie over de vereniging kunt u terecht bij ons secretariaat:
Daniëlle de la Bije: 0168-325856 of: info@muziekveredeltlangeweg.nl

Bestuur:
Voorzitter:              Bert Roskot
Secretaris:              Daniëlle de la Bije
Penningmeester:  Ignes Wevers
Bestuurslid:           Alice Mangus