Kennis maken met muziek

Samen met de Langewegse Basisschool RKBS Maria willen we de Langewegse kinderen laten kennis maken met  en enthousiasmeren voor muziek. Muziekdocente Anne Hoogendijk verzorgd daarom jaarlijks 10 weken lang muzieklessen op de basisschool, voor ALLE kinderen van groep 1 tot en met groep 8.  Deze lessen worden door de kinderen met veel genoegen gevolgd.

In opvolging van deze algemene muzieklessen is er de Blazersklas voor kinderen vanaf groep 5. Kinderen die zich opgeven voor de Blazersklas mogen zelf aangeven welk instrument ze leuk zouden vinden om te leren bespelen. Juf Anne dirigeert deze Blazersklas.

De leerlingen leren enkele noten lezen en spelen. Samen met zang, YouTube en onder begeleiding van juf Anne leren de kinderen in slechts 8 tot 10 weken al echt samen liedjes te spelen. Een leuke, laagdrempelige manier om snel muziek te leren maken.

De Blazersklas is een start van het leren muziek maken. Om echt aan te kunnen sluiten bij de fanfare zijn na de Blazersklas nog wel individuele muzieklessen nodig.


Muziekles

Daarnaast is er uiteraard ook de mogelijkheid om op muziekles te gaan. Voor koperinstrumenten, zoals bugel, trompet, bariton, kan dat bij Juul ’t Lam. Hij verzorgt deze lessen op Langeweg. Uiteraard zijn er ook muzieklessen voor andere instrumenten, deze worden voornamelijk in Zevenbergen gegeven.
Vanuit de fanfare zijn we graag bereid om samen op zoek te gaan naar een geschikte docent.

De tijden en dagen van de muzieklessen worden in onderling overleg afgesproken.

De muzieklessen zijn er niet alleen voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen, want je bent nooit te oud om een instrument te leren bespelen!!


Leerlingenorkest

Vanaf mei 2018 is het Langewegs Leerlingenorkest gestart. Dit zijn leerlingen die zo’n 6 maanden individuele muziekles hebben. In het leerlingenorkest leren beginnend muzikanten wat het is om samen muziek te maken. Het is een voorbereiding om uiteindelijk aan te kunnen sluiten bij de Fanfare. Het leerlingenorkest repeteert op maandag van 19.00u tot 19.30u.

Aangevuld met enkele wat meer ervaren leden van de fanfare heeft het leerlingenorkest in haar prille bestaan al meerdere concerten mogen verzorgen!

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met de fanfare via:
info@muziekveredeltlangeweg.nl of cgflipsen@gmail.com (Corine Goedhart – Flipsen).