Voorzitter zijn tijdens Corona, “kun jij even…..”

Ik had het allemaal zo aardig bedacht en gepland beste leden. Op 6 maart werd ik 70 jaar. De dag erna, voor mij als volslagen verassing, een optreden speciaal voor mij door een fors deel van “mijn” fanfare. De maandag erop 9 maart nog een borreltje na afloop van (naar later bleek) onze laatste repetitie. Er waren al wat beperkingen maar ik mocht nog welgemeende felicitaties, forse handdrukken niet zelden vergezeld van een verjaardag kus van veel leden in ontvangst nemen.

En toen de rem er op. Geen repetities  meer en al helemaal geen optredens met publiek. Geen jaarvergadering meer met bestuursverkiezingen. Ook hier was keurig gepland door mij. Afscheid nemen van mijn interim periode in het bestuur van de fanfare. Lekker weg in mei naar Ierland en Schotland en in het najaar op safari in de door ons zo geliefde savanne van Afrika. Het liep zoals jullie allen maar al te goed weten even anders.

Neen, ik werd plotseling bestempeld als behorend bij de “risicogroep”. Dus digitaal vergaderen en elke keer weer berichten schrijven aan jullie leden dat we ons keurig conformeerden aan door de overheid en de bond gedicteerd beleid.

Viel het dus stil allemaal, nee gelukkig niet. Het bestuur had haar digitale bestuursvergaderingen waar wij zorgvuldig ons beleid afstemden en communiceerden met de leden. Belangrijk was ook onze discussie, hoe houden we de fanfare bijeen en hoe krijgen we ze aan het “blazen’. Ik mocht vanuit het bestuur deel gaan uitmaken van de digi werkgroep. Maakte wederom mee wat me tijdens het organiseren van ons negentig jarig jubileum al zo was opgevallen. Er zit veel spirit en deskundigheid bij de leden van de fanfare. De kunst is alleen om die bijeen te brengen en het geheel wat aan te sturen. Daar lag en ligt ook precies mijn rol.

Ik wil hier graag Vera, Corine en Mattie (de werkende leden van de werkgroep) een groot compliment maken. Zij zorgden voor precies die dingen die benodigd zijn om op afstand digitaal een muziekstuk met de leden op te nemen en mogelijk te maken. En mijn rol? Zoals ik al zei, een beetje managen in de sfeer van, (dit is slechts een greep uit de vele dingen die ze ondernamen):

  • Matty jij bent nogal goed met de PC regel jij het samenstellen van onze filmpjes even. Dat is toch hopelijk niet te veel werk?
  • Vera jij lijkt me wel een type die prima de interne communicatie kan onderhouden, zorg jij even voor het onderling contact met leden en dirigent, toets ook even door een enquête of het allemaal een beetje leuk gevonden wordt
  • En jij Corine het lijkt me leuk de plaatselijke kranten en internetsites te interesseren voor ons initiatief. Schrijf even een stukje voor de bladen. Nee, begin even met een communicatieplan als je toch onze vergaderverslagen aan het uitwerken bent.

Je ziet het lezers, het leven van een interim voorzitter van de fanfare is eenvoudig. Een beetje verzoeken doen in de sfeer van “kun jij even” …. Ik ben er trots op dat ik een beetje mocht meedoen bij de fanfare. Ook nu mijn interim-periode wat langer duurt dan voorzien. Op 29 juni gaan we elkaar eindelijk fysiek weer treffen bij de algemene ledenvergadering. Dan ook kiezen we een aantal nieuwe bestuursleden. Met twee potentiële bestuurders mocht ik in de digi-commissie intensief samenwerken. Ik zal geen stemadvies geven dat past mij niet. Wat ik wel zeker weet is dat het mensen zijn die als je roept “kun jij even” direct aan de slag gaan en met een resultaat dat er wezen mag.

Men heeft mij gevraagd om als het nieuwe bestuur is geïnstalleerd nog even als adviseur mee te kijken en te helpen waar dat nodig is. Ik doe dat graag omdat ik het werken in onze fanfare als ongelofelijk plezierig heb ervaren. Ik heb respect gekregen voor jullie allemaal beste leden vanwege jullie inzet en betrokkenheid bij de fanfare. Ik gun ons allen dan ook dat we zo spoedig als dat veilig kan weer live muziek kunnen maken.

Bert Roskott