Iedere maandag is de repetitie van 19.45 uur tot 21.45 uur in Dorpshuis Ons Stedeke.
U bent van harte welkom om eens te komen luisteren!!

Voor meer informatie over de vereniging kunt u terecht bij ons secretariaat:
Daniëlle de la Bije: 0168-325856 of: info@muziekveredeltlangeweg.nl

Bestuur:
Voorzitter:                         Corine Goedhart
Secretaris:                         Daniëlle de la Bije
Penningmeester:             Elles Matthijssen
Bestuursleden:                 Wendy van den Bosch
                                            Vera van Meel