Volgens de Dikke van Dale:
fan•fa•re (de; v(m); meervoud: fanfares, fanfaren)
1 muziekkorps met uitsluitend slag- en (koperen) blaasinstrumenten

GESCHIEDENIS:

Fanfare Muziek Veredelt uit Langeweg is opgericht in 1930 door de paters Kapucijnen.
De fanfare was bedoeld om de Langewegse mensen wat afleiding te bezorgen in hun dagelijkse leven van hard werken en een beetje cultuur kon ook geen kwaad. Het was een schot in de roos van die Kapucijnen, want al snel was een relatief grote groep mensen actief in het musiceren en betrokken bij allerlei randactiviteiten.
De fanfare wist de oorlog te doorstaan en na het dal van de oorlog werden de activiteiten weer snel opgepakt. De jaren 60 en 70 waren moeilijker. Veel mensen zochten en vonden elders vertier. Toch is er altijd een groep mensen geweest die doorgingen en zelfs weer kans zagen de fanfare uit te bouwen tot wat het nu is. Goede begeleiding, enthousiaste dirigenten, muzikanten die een voorbeeldfunctie hebben, maken de fanfare ook nu nog een interessante club voor mensen van binnen en buiten Langeweg om hun grote hobby, muziek maken, uit te oefenen. Momenteel is er helaas een minimale bezetting van muzikanten en zou het fijn zijn er enkele leden bij te krijgen maar gelukkig heeft de vereniging een aantal vaste gastspelers die de fanfare ondersteunen bij optredens.
Regelmatig laat de fanfare van zich horen: Koningsdag, begeleiden van intocht Sinterklaas en de wandelvierdaagse. En diverse concerten. De fanfare is enkele jaren geleden een andere weg ingeslagen qua muziekkeuze. De traditionele fanfaremuziek werd vervangen door lichtere en populaire muziek welke zowel door muzikanten als toehoorders erg gewaardeerd wordt.

Concerten worden meer en meer in een ” Total Project ” vorm georganiseerd. Dit betekent dat een concert wordt “ingepakt” in een gezellige avond voor geïnteresseerden waarbij de fanfare garant staat voor goede muziek, goede performance, juiste ambiance, sfeer, afwisseling en een hapje en een drankje. Op deze manier zijn diverse concert/ feesten georganiseerd in diverse thema’s. In 2013 “Concert Culinair” waarbij de ruim 100 gasten naast een diversiteit van optredens een 6 gangen diner voorgeschoteld kregen. In 2014 “High Tea” concert, in 2015 het  ‘Fanfare Gaat Groots” concert waarbij de gasten met tapasgerechtjes van het afwisselende programma konden genieten en recent in oktober 2017 ‘Groots met Cor Bakker’ waarbij 180 gasten getrakteerd werden op heerlijke hapjes tijdens een spectaculair concert met speciale gasten: Cor Bakker, Rumon Hagenaars en Pauline du Bois!
Om het financiële plaatje op orde te houden, kent de fanfare een groot aantal donateurs. Tevens worden door het jaar diverse acties gehouden om de kas te spekken. Telkens blijkt dan weer dat fanfare Muziek Veredelt altijd nog mag rekenen op de warme steun van de Langewegse bevolking, waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank!!

FANFARE:

Iedere fanfare heeft een eigen stijl en klank. Dit is te danken aan de mix van koperblazers, saxofoons en slagwerk. Belangrijkste instrument in de fanfare is de bugel: dit instrument vormt de melodiesectie van het orkest.
In het verleden concentreerden fanfares zich op het maken van muziek in de open lucht. De orkesten marcheerden over straat of speelden in muziektenten. Tegenwoordig speelt het fanfareleven zich meer en meer af in concertzalen. De muziek die een fanfare speelt is veelzijdig. Het varieert van mars tot pop en van klassiek tot filmmuziek. Fanfares komen voornamelijk voor in Nederland en België.
De geschiedenis van blaasmuziek is lang. Sinds mensenheugenis wordt muziek gemaakt: archeologen hebben trompetten gevonden die eeuwen voor Christus gemaakt zijn. Deze trompetten lijken in niets op de exemplaren die we nu kennen: het waren uitgeboorde hoorns van runderen.
Rond 1400 voor Christus doken bij de Egyptenaren de eerste metalen trompetten op. De techniek om metaal te buigen was hen nog onbekend. Daardoor kreeg hun trompet de vorm van een lange buis.
De Romeinen namen later de Egyptische bouwstijl over en ontwikkelden er een Romeinse Tuba mee. Dit instrument kreeg een belangrijke plaats in de samenleving.
Aangevuld met trommelaars stonden de Romeinen namelijk aan de basis van de eerste “militaire kapel”. Ieder leger werd voorgegaan door een eigen groep muzikanten.
Legers stonden vaak aan de wieg van muzikale ontwikkelingen. Niet zo vreemd, want muziekinstrumenten speelden een belangrijke rol in de communicatie tussen militairen. Een trompet of trom was het enige geschikte middel om een signaal snel, en over grote afstand door te geven.
Toen de Turken in de 15e eeuw Europa binnenvielen, bracht dat niet alleen oorlog met zich mee: de Turken bleken al heel ver met het musiceren in groepsverband. Ze maakten gebruik van een melodiesectie die bestond uit pijperfluiten. Trompetten vormden met slagwerk de begeleiding.
De befaamde Zwitserse Infanterie (het huurleger) nam de pijperfluiten en pauken over in haar orkesten.
En naar Zwitsers voorbeeld verspreidden de instrumenten zich razendsnel over Europa.
De blaasmuziek ontwikkelde zich steeds verder. Nieuwe technieken verbeterden de bestaande instrumenten, en maakten nieuwe toepassingen mogelijk. Daardoor werd het weer eenvoudiger om in groepsverband te spelen.
Muziek werd voor meer mensen bereikbaar. In de 18e eeuw gaf opnieuw het leger een belangrijke impuls voor hedendaagse fanfares en harmonieën. Ze namen de saxhoorns en saxofoons op in hun orkesten. Dit goede voorbeeld deed velen volgen: bugels, baritons en allerhande saxofoons drongen ook door in de burgerij.
Vanaf 1870 werden in steeds meer plaatsen in Nederland blaasorkesten opgericht. Het heeft geleid tot de situatie die we nu kennen: geen dorp of stad in Nederland zit zonder orkest. Nederland telt ongeveer 2000 fanfare -en harmonie orkesten.